Categorieën
Preken

Ten strijde tegen de chaosmachten!

Het lijkt erop dat we als wereldbevolking een veertigdagentijdsperiode in zijn gegaan waarvan we nog helemaal moeten afwachten hoelang die zal gaan duren. Het verhaal van de verzoeking in de woestijn, afgezet tegen de economische crisis zoals deze begon in Florida,

Categorieën
Artikelen Preken

GOD in verschijning en verbeelding

Van 25 januari t/m 15 februari in de Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk: een nieuw project van de taakgroep Kink (Kunst in de Kerk): GOD in verschijning en verbeelding.

Hieronder het persbericht. De meeste van de bijbellezingen heb ik eerder gebruikt in een serie diensten

Categorieën
Preken

Kerstochtend 2008: Uit God geboren

Meditatie van 6 minuten. “In het begin was het Woord”. In het oude besef van wat een woord is, is ieder woord een toverwoord. Zeker in de Bijbel. Gods Woord is daad. Johannes’ kerstevangelie vertelt dat Jezus Gods Woord is. Door Hem kunnen we uit God geboren worden.

Categorieën
Preken

Kerstnacht 2008 “Wit Licht”

Kerst is het feest van het licht. Jesaja spreekt in hoofdstuk 9 over een ‘schitterend licht’ en een ‘helder licht’. In Lucas 2 worden herders omstraald door het ‘stralende licht van de Heer’. Verbonden met de song ‘Wit licht’ van Marco Borsato, in het midden waarvan de muziek zwijgt en we horen zeggen: “Dio disse: Sia la luce! E la luce fu.”

Categorieën
Preken

Tijd en eeuwigheid

Op de laatste zondag voordat de Advent begint, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we de overledenen. Reden om na te denken over leven en dood, tijd en eeuwigheid. In het Griekse denken betekent eeuwigheid: ontheven aan de tijd.

Categorieën
Preken

Ik ben het toch niet, rabbi?

“Ik ben het toch niet, rabbi?”, vraagt Judas, en het is opmerkelijke vraag. In de Langedijk hebben we in de veertigdagentijd elke dinsdag een oecumenische vesper. Daarin gaat het dit jaar op allerlei manieren over Judas. Op 4 maart stond Matteüs 26:17-25 op het rooster. Het nummer “Until the end of the world” van U2 is gedraaid als ‘schriftlied’, want dat gaat precies daarover. Meditatie van 6 minuten over de vrije wil en de schaduwkant van de ziel.

Categorieën
Preken

Bevrijding van karma, van elke vorm van verstrikking.

Op de kerstochtend stond de dienst in het teken van een kerstspel van de kinderen. Zelf heb ik alleen een korte meditatie (5 minuten) gehouden bij dit woord uit het kerstevangelie: “Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden”.

Categorieën
Preken

“40”

“40” is de titel van een nummer dat U2 opnam op de LP ‘War’, en waarmee sindsdien vele concerten zijn afgesloten. Vaak bleef het publiek het refrein nog zingen, tot lang nadat de band van het podium verdwenen was. De woorden van “40” komen uit Psalm 40. Een bijzondere en vermetele psalm, waarin de dichter, terwijl hij in nood is, zich durft te verhouden tot God: ´U moet mij komen helpen, en wel nu!´