Categorieën
Preken

Een kleine provincie in de kosmos

“Vandaag, op de eerste advent, beginnen we weer opnieuw. Bij het begin.” Deze eerste woorden staan er op de geluidsopname niet bij. Daarna gaat het verder. Er wordt in de wereld van de esotherie veel gespeculeerd. Best aardig omdat in het kader van hyet christendom ook eens te doen. De verhalen over engelen en het feit dat ook nu veel mensen in engelen geloven, geven er wel aanleiding toe. Waarom zouden we in de kerk blijven zitten met de kale wereld van na de Verlichting?

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/ProvincieInDeKosmos.mp3]

 

Bij Lucas 1:5-25

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8 Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

2 reacties op “Een kleine provincie in de kosmos”

Wat een prachtige preek dominee Jan Andries .
En weet je ik ben het zo eens met wat je zegt .
Over de aarde die in zes dagen geschapen zou zijn , waarom wordt daar een geloofspunt van gemaakt .
God heeft de aarde en alles waar daarop leeft geschapen , de tijdsduur is toch niet belangrijk !
Ik ben blij wat je zegt over de engelen .
Vanavond bid ik weer dat eenvoudige gebedje naar mijn engelbewaarder zo als ik het vroeger deed .Maar ik weet zeker , mijn engelbewaarder
heeft mij nooit in de steek gelaten .
En wat je zegt Jan Andries over leven buiten onze planeet de aarde , daar ben ik al heel lang over aan het nadenken .Maar wat doet het er toe , wij leven hier en laten we maar zorgen dit goed te doen zo als jij zo mooi zegt bij psalm 40 van U2 .
Er is nog veel meer wat mij boeit in deze preek .
Dank je wel voor dit alles ,
Attie Binnema .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.