Categorieën
Preken

Aanstoot!

Het is een bekend verhaal: Jezus werd gezalfd door een vrouw. Maar wat gebeurde hier: in een uiterst arme omgeving goot vrouw de inhoud van een kruikje olie ter waarde van het jaarsalaris van een arbeider uit over Jezus’ hoofd. Zij was waarschijnlijk een prostituee en het laat zich raden hoe zij dit kon betalen. Jezus, die zelf zijn lichaam zal offeren, ontvangt een lichaamsoffer van een hoer. Voor Judas is nu de maat vol.

Preek over liefde en lijden, gehouden op Palmzondag, 5 april 2009.

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/Aanstoot.mp3]

Jesaja 50
4 God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden,  ben niet teruggedeinsd. 6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. 7 God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 8 Hij die mij recht verschaft is nabij.

Marcus 14
1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2 Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. 3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 10 Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11 Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

2 reacties op “Aanstoot!”

Ik heb naar je tweede preek geluisterd Jan Andries , en nog nooit heb ik zoiets gehoord .Ik ben tot tranen toe geroerd , het is zo heel erg goed wat jij hier allemaal zegt .
Ik zit hier alleen , en jij zegt het tegen mij .
Je preekt heel anders als een aantal jaren geleden .Ik weet wat ik zeg , want ik heb heel veel preken van jou in een ringband in mijn kast staan .
Jij brengt het zo rechtstreeks naar ons hart , ik probeer het te begrijpen met mijn verstand , maar mijn hart wint het .
Wat mij ook opviel, je eindigt beide preken zo als ik het nooit eerder hoorde .Je zegt heel zachtjes ; Amen . Vroeger op school werd ons ons gezegd dat Amen betekend ; Het zij zo :
Je hebt me blij gemaakt met deze preken in deze heel belangrijke Stille Week .
Het verschrikkelijke lijden van Jezus Christus wat wij herdenken op Goede Vrijdag raakt me ieder jaar weer .Jij kent me en weet hoe ik hier mee omga .Maar we doen het ieder op onze eigen manier .

Dank je wel voor deze preek , Attie

Het is zondagmorgen half elf .
Jij gaat nu preken , en ik hoorde deze prachtige preek die mij tot trannen toe weer heeft bewogen .
Jij weet , want ik zei het je eerder , hoe ik de lijdensweek ervaar .
Hoe Jezus ons heeft verlost .
Hoe ik het voorhang hoor scheuren als jij het drumt .
Hoe indrukwekkend ik het “schilderwerk “vind wat ik in je kerk zag hangen op 15 februari , het doek letterlijk gescheurd.
Ik wil er niet maar èèn week in het jaar aan denken , het spreekt mij alle dagen aan .
Wat deze vrouw heeft gedaan voel ik tot in het diepst van mijn ziel , wat een grootse daad van troost , maar vooral van liefde .
Het doet er niet toe wat en wie zij is , gelukkig heeft Jezus dit begrepen , Hij was immers ook mens !En Hij was bang voor het verschrikkelijke lijden wat Hem gaat overkomen .
Geld is een noodzakelijk kwaad .
Maar als diegene die veel meer hebben als nodig is het ook uitgeven dan wordt er door anderen aan verdient .
Wat maken wij ons druk over, dit leven is maar tijdelijk . we leven na onze dood verder .
Het is nu elf uur , jij gaat het H. Brood uitdelen , want je viert met allemaal samen in je kerk het H. Avondmaal , jij dominee Jan Andries .
Ik hoop over enige tijd weer zo af en toe weer naar de kerk te kunnen gaan en misschien mag ik dan ook het Avondmaal vieren .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.