Categorieën
Preken

De weg van de graankorrel: overgave

Wat bedoelt Jezus als hij zegt ‘wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven’. Weerbarstige taal, maar wat een wereld gaat er open voor wie zich in vertrouwen over durft te geven!

Preek gehouden op 29 maart 2009, de vijfde zondag van de veertigdagentijd.

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/Graankorrel.mp3]

 

Jeremia 31
31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Johannes 12
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

Één reactie op “De weg van de graankorrel: overgave”

ik was pas om kwart voor elf thuis en zag toen je preken op je website , en ben meteen naar je eerste preek gaan luisteren .Wat zeg je het hier goed , wat zeg je het hier heel erg goed .Ik ben tot in het diepste van mijn ziel geraakt .
Morgen in de loop van de ochtend ga ik je tweede preek beluisteren . Ik kan niet meer op mijn knieèn bidden . Vroeger , toen ik katholiek was hadden we eelt op de knieèn , want alle gebeden zowel thuis als in de kerk werden op de knieèn gedaan .Wij leerden bidden is spreken met God .
Nu ik heel oud ben en bidden dikwijls moeilijk vind
probeer ik te spreken met God , en dat lukt me wel .Als je het maar vol vertrouwen doet en inderdaad je eigen ik probeert opzij te zetten zo als jij het zegt in deze preek .Maar geloof me Jan Andries , het is soms heel erg moeilijk .Goed , morgen ga ik je tweede preek beluisteren , het is voor mij heel waardevol in deze stille week .
Komende Witte Donderdag mogen wij de senioren s’middags in de kerk het Heilig Avondmaal vieren op een heel bijzondere manier , want wij zitten dan rondom een mooie witgedekte tafel .En geloof me het is heel indrukwekkend ., ik maakte dit eerder mee .

Dank je wel voor deze preek .

Attie Binnema

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.