Categorieën
Preken

Trenditioneel

De jaarlijkse jeugddienst die samen met de GJV is voorbereid had dit jaar een thema dat was afgeleid van een place-mat van het NBG: ‘Tussen trend en traditie’. De stellingen waar we met name mee bezig zijn geweest, zijn: “Als je Jezus wilt volgen, moet je je leven radicaal omgooien” en “Een christen moet assertief zijn”.  We hebben twee teksten met uitspraken van Jezus gelezen uit Matteüs gelezen (zie onder). Het nummer “Stand Up Comedy” van U2 speelde een belangrijke rol. En de GJV had hier een prachtige act bij. Aan filmpje, dat binnenkort op YouTube komt met daarna een coming out in de kerk.

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/Trenditioneel.mp3]

 

Matteüs 9
9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. 13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Matteüs 5
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Één reactie op “Trenditioneel”

Het is nog vroeg , maar ik heb deze preek van je vanochtend gehoord , de preek voor jongeren .
Ik wil op twee dingen antwoorden .
Ten eerste , is het nu zo belangrijk als het gaat om de schepping of die nu in zes dagen is gedaan of in b. v. in zes perioden ongeacht de duur .
De wereld zo als God die heeft geschapen zo als alleen een almachtige God dat kan dat is belanrijk .
Ten tweede ,over de liefde .
Mijn hele lange leven ben ik behoorlijk bezeerd en beschadigd en steeds weer opnieuw heb ik het geprobeerd om zo als jij het zegt het goed te houden , maar ik heb de moed op gegeven .
Het wordt te veel , ik kan het niet meer verdragen, omdat ik het niet begrijpen kan .
Maar ik ben heel gelukkig met de liefde die ik mag ontvangen en daar leef ik nu verder mee ,
en ik dank God er dagelijks voor .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.