Categorieën
Artikelen Preken

Pinksteren 2009: Wind, Adem, Geest

Niet alleen de aarde (Genesis 1), maar ook de mens is woest en ledig, zolang de Geest en het licht hun werk nog niet hebben gedaan.

Pinksterpreek, waarin uit wordt gegaan van het gegeven dat zowel in Hebreeuws als Grieks de woorden voor ‘geest’ ook ‘adem’ en ‘wind’ betekenen.

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/Wind-Adem-Geest.mp3]

Genesis 1
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Genesis 2
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Handelingen 2
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Één reactie op “Pinksteren 2009: Wind, Adem, Geest”

Ja, inderdaad Jan Andries , als je geloofd is niets onmogelijk .
Bijna vier weken was mijn uitzicht , lucht , wolken , prachtige bomem in het blad en vogels , steeds maar weer andere vogels van de ochtend tot de avond . Na de zeer korte zomernacht begon het opnieuw en ik keek en ik keek maar en voelde een soort geluk die ik niet kon verklaren , het werd voor mij mediteren , daar in dat ziekenhuis .
Ik ben nu een paar uur thuis , en ben naar je preek, je pinksterpreek gaan luisteren want dat vond ik voor dit moment het belangrijkste .
Wat een krachtige preek, daar ga ik meerdere keren naar luisteren .
In mijn gevoel ben ik niet meer dezelfde na deze vier weken , het is alsof mijn leven op een andere manier verder zal gaan zo lang als ik nog leven mag . Eigenlijk heb ik het gevoeld de dag vòòr mijn verjaardag toen ik 91 jaar mocht worden .
Dank je wel voor zoveel goede dingen , maar vooral voor je prachtige preken van de laatste tijd .

Attie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.