Categorieën
Preken

Shift of Consciousness #2

Een blinde gaat zien. Het voordeel van iemand die echt blind is, is dat hij zal toegeven niet te zien. Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat zij zien, terwijl dit vaak juist op het punt van de dingen die er het meest toe doen, niet het geval is.Preek over Marcus 8:22-29 (en Zacharia 8:4-8,20-23). Opnieuw in een dienst met doop.

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/ShiftOfConsciousness2.mp3]

Zacharia 8
4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. 6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat 8 en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in onwankelbare trouw.
20 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken.” 22 Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. 23 En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’

Marcus 8
22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ 27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

2 reacties op “Shift of Consciousness #2”

ik ben meteen gaan luisteren naar deze preek waar ik zoveel in hoor .
Maar het is mij nu onmogelijk om er op in te gaan .
Ik moet het zeker nog meerdere keren horen .
Wat goed dat dit mogelijk is .
Even laten bezinken , dank je wel .

Het is nu woensdagmiddag half drie en weer heb ik naar je preek mogen luisteren, maar ik kom er niet uit .
Je weet hoe ik steeds weer opnieuw probeer om het goed te houden, maar ik krijg geen kans hoe ik het ook aanleg .
Mijn enige troost is , God weet alles.
Nee, het is niet mijn enige troost , want ik mag gelukkig ook veel liefde ontvangen van diegene die mij hun onvoorwaardelijke liefde geven .
Ik ben al heel oud , ik schrijf al jaren lang wekelijks in mijn agenda ; Zwijgen , luisteren , afwachten :
En geloof me , het is het enige wat ik nog kan doen. En… ik leg het dagelijks voor aan God als ik probeer te bidden.
Ik laat alles maar over mij heen komen, strijd lever ik niet meer.
Maar ik ben wel heel dankbaar voor het goede wat mij ook nog steeds overkomt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.