Categorieën
Artikelen

Engelen in de kerk

Van 17 januari t/m 28 februari hebben we een engelenproject in de kerk.

Engelen. Wezens tussen hemel en aarde. Dat het er in de bijbel van wemelt, is net iets te veel gezegd, maar als je er eenmaal op gaat letten, dan zie je ze steeds en vaak op cruciale momenten. Zo spelen ze in het leven van Jezus een prominente rol rondom zijn geboorte en opstanding, en dienen zij hem nadat hij in de woestijn langdurig is beproefd door de duivel.
Weliswaar moeten we engelen niet verwarren met goede feeën, die als zij komen altijd blijdschap brengen. De eerste engelen die we in de Bijbel aantreffen zijn de cherubs die met vlammend zwaard de ingang versperren van het paradijs.
Het beeld van de geval engel vindt een bijbelse basis in 2 Petrus 2:4. Het merendeel, echter, is trouw aan God. Als we bidden ‘uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde’, dan verwijzen we naar de manier waarop zij hun taken vervullen.
Lange tijd is er in de kerken weinig belangstelling voor engelen geweest. Ze pasten niet meer zo goed in het wereldbeeld van de mens van na de Verlichting. De laatste tijd, echter, winnen ze, binnen en buiten de kerk, steeds meer aan populariteit. Niet als sprookjesfiguren, maar als levende realiteit, vooral in de hoedanigheid van beschermengel. Ook in de kunst treffen we ze regelmatig aan. Waar de bijbel ‘schildert’ met woorden, daar worden ze op het doek zichtbaar gemaakt naar het beeld dat de kunstenaar in het hoofd heeft.
Zoals de engel onze wereld in contact brengt met de wereld van God, zo brengen de schilderijen en andere kunstwerken als zij in de kerk worden gebracht, de wereld van het Woord in contact met de beelden en fantasieën aangaande het Hogere uit de wereld. Dit maakt het engelenproject mooi en spannend.

De kunst hangen en staan kunstwerken van: Tineke den Dulk, Ellen Cohen, Marja Steinmetz, Vronie Achenbach, Gilmario da Silva, Maron Hilverda, Hannelieke van de Beek, Alie Kooistra, Kaza Poorter, Marleen van Zwienen, Basja Bak en Bertus en Petra Ververs.

De diensten zijn op 17 januari (Genesis 28:10-22 en Johannes 1:43-51), 7 februari (Numeri 22:2-35 en Handelingen 12:1-9) en 28 februari 2010 (Genesis 32:23-32 en Matteüs 4:1-11). Op 7 februari van 15.00-17.00 is de kerk (Dorpsstraat 41, Broek op Langedijk) opengesteld om de werken als expositie te bekijken.

Één reactie op “Engelen in de kerk”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.