Categorieën
Preken

Fobos, de demon van de angst

In Lucas 8 komt Jezus een man tegen die bezeten is door vele demonen. In onze tijd zijn veel mensen tegelijkertijd bezeten door een en dezelfde demon: Fobos. De bijbehorende partij heeft 24 zetels behaald.

 

Hoe kan deze demon worden uitgedreven?

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/Fobos.mp3]

 

Lucas 8
26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

4 reacties op “Fobos, de demon van de angst”

Als je Fobos wilt uitdrijven, trek dan de “wapenrusting Gods” (Efeziers) aan om weerbaar te zijn en te worden tegen wat ons zo monsterlijk bedreigt. Maar ga ook niet staan schelden, dat maakt onze positie alleen maar zwakker. En let op wat de media (zoals NRC Hblad) doen: inmiddels steeds minder onvriendelijker over Wilders.

Frits Groeneveld

Dank voor je reactie, Frits. Het gedeelte uit Efeziërs 6 heb ik zelfs aan de muur hangen. Ik lees het als ik iets lastigs moet aangaan.

Op het zelfde bord in Beverwijk stond een tijdje terug: Vreemdeling ? Een nog ongekende bekende.

Hoe kan een Fobos worden uitgebannen? Door het kennen en begrijpen van de ander of dat wat anders is.
Vreemdelingenhaat, kan dus verholpen worden door kennis over de cultuur en gewoonten van die vreemdeling en waarom die gewoonten zo zijn.
Een tegenreactie kan bv bestaan door andersgelovigen, uit te nodigen tot gesprek.

Eigenlijk heeft iedereen in zich dat hij/ zij het liefst wil doen wat hij kent en begrijpt, en de ander wordt onbewust altijd gezien tov dat wat voor ons zo gewoon is.
Wanneer de ander gekend wordt, wordt ook het eigene meer begrepen, vanuit dit kennen kunnen we verschillen overbruggen.
Niet dat de verschillen dan opgelost zijn maar er kan beter mee omgegaan worden en weten dan ook de overeenkomsten.

De man uit Lucas wordt naar mijn idee niet bij name genoemd, omdat het niet over een bepaald persoon gaat, maar over de mens iha die bezeten door de Fobos.
Ieder mens ‘moet’ als het ware het dierlijke afleggen, om werkelijk mens te worden zoals de mens bedoeld is.
Om het ook een mooi Bijbelcitaat te geven:
1kor. 13:10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

Linda.

Zo juist Jan Andries heb ik je preek van de vorige zondag beluisterd .
Het is een preek die ik de komende week weer opnieuw wil horen .
Maar , ik heb hier voor mij liggen de cd van 29 maart 1998 van de dienst in de Vredevorstkerk waarin je samen met ds. David Knibbe de dienst doet .
Hij met fluit en spreekstem en jij Jan Andries op je drum .
Zo indrukwekkend , zo als jij het op je drums vertolkt, het hele verhaal van de bezetenen .
En verder , het verraad, het sterven van Jezus ,
je laat het horen hoe het hart van jezus het begeeft en dan het scheuren van het voorhang in de tempel .
We hebben er samen verschillende keren over gesproken en het raakte ons steeds weer opnieuw .
Het is je eigen taal , want je hebt het zelf gecomponeerd .
Vandaag ga ik zeker hiernaar luisteren , ik bedoel het verhaal van de bezetene die later aan de voeten van Jezus zat goed gekleed en goed bij zijn verstand .
Het is te hopen dat eenieder die in ons vaderland
gekozen hebben voor een nieuwe regering dit hebben gedaan om iedereen de kans te geven , maar dan ook iedereen op een goed leven .En ik bid ervoor dat degene die hieraan niet willen meewerken de kans wordt ontnomen .
Op je website Jan Andries staat een opname waar U2 NL speelt en Frank zingt psalm 40 vanuit de Bijbel .Het is de tekst van Bono van U2 .
En jij een woordje spreekt kort , maar zo indringend over het samenwerken om van de wereld een betere plaats te maken.
En je roep iedereen op Christenen en niet -Christenen ook de ongelovigen , iedereen om van deze wereld een betere plaats te maken .
Zo hoor ik het ook in deze preek.
Dank je wel voor deze goede dingen .

Attie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.