Categorieën
Preken

Transformatie

Jezus spreekt met Nicodemus over ‘uit de Geest geboren worden’. Tegenwoordig zoeken veel mensen naar hun diepere zelf. Of naar een ‘zuiver bewustzijn’. Hoe zouden deze dingen samen kunnen hangen?

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/UitDeGeestGeboren.mp3]

Matroesjka poppetjes, van buiten naar binnen:

1 – Lichamelijk bewustzijn, 2- Natuurlijk lichaam (emoties), 3- Het verstand, 4 – Zuiver bewustzijn

 

Spreuken 8
22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,  toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.  23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,  nog voor de aarde vorm kreeg.  24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,  nog voor de bronnen met hun waterstromen. 25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. 26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. 27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, 28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, 29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde. 30 Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 31 vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen.

Johannes 3
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

2 reacties op “Transformatie”

Hallo Jan Andries, transformatie is net als metamorfose een lastig iets, of misschien zijn transformatie en metamorfose wel aan elkaar verbonden of zijn het andere woorden voor het zelfde proces.

Veranderingen zijn lastig, eigenlijk willen we niet veranderen want het vertrouwde is zo vertrouwd.
Toch hoopt bijna iedereen dat er dingen en situaties veranderen, de ander moet veranderen of ik ben het toch niet Heer?

Wanneer we zelf de verantwoording durven te nemen voor de verandering, zelf naar oplossingen zoeken en niet altijd maar over hebben dat de wereld zo slecht is, ik ben namelijk ook deel van die wereld, als ik verander verandert ook mijn omgeving, want die nemen mij dan anders waar.

Linda.

Het is maandagmorgen 7 juni 2010 7 uur 28 .
Het was nog heel vroeg toen ik luisterde naar deze wonderlijke preek .
En weer opmieuw zeg ik naar deze preek moet ik meerdere keren luisteren en dat maak jij mogelijk Jan Andries .
Waar ik vooral mee bezig ben is het in vrede samenleven met eenieder die anders denkt als ik
Ik denk nu aan Bono van de band U2 als hij psalm 40 in zijn eigen woorden zingt – CoExist .
Jodendom , Christendom en Islam , godsdiensten van Abraham leef samen .En jij Jan Andries het dan zo indrukwekkend zegt dat we met iedereen ook de niet gelovigen moet samenwerken om van deze wereld een betere plaats te maken .
We mogen het Koninkrijk van God binnengaan, en weer zeg ik je hoe ik nog steeds onder de indruk ben toen ik je het hoorde zeggen vol overtuiging op het einde van je preek in de katholieke kerk in Noord Scharwoude waar 1000 mensen aanwezig waren bij die prachtige rockdienst – levende muziek gespeeld door U2NL .
Ik was samen met een nog jonge vrouw die nog nooit in een kerk was geweest .
Je stond daar in spijkerbroek en zwart overhemd met geheven armen je geloof te verkondigen in de komst van Gods Koninkrijk .
Dikwijls heb ik het terug gezien want het is gefilmd .
Deze preek zal ik weer beluisteren , maar ook nu preek je over het Koninkrijk van God waar wij mogen binnengaan als wij het maar proberen om het leven goed te leven .
Dank je wel voor deze woorden.

Attie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.