Categorieën
Artikelen

Opzet Bløf-dienst

De opzet van de Bløf-dienst met fragmenten van de songsteksten. Om een idee te krijgen van wat er komt als u erheen gaat. Of om te kijken of het zich leent om zelf een dergelijke dienst op te zetten. Het eerste en het laatste nummer worden gedraaid met de originele video-clip van Umoja. De andere nummers met uitgezochte foto’s die de muziek begeleiden. Bij de bijbellezingen is het muziek die het gelezen woord begeleid. (Beluister hier met andere teksten hoe zoiets klinkt).

VOORBEREIDING

Openingslied ‘Laag bij de grond’ (Umoja, 2006)

We willen omhoog / We willen zien waar we zijn / En wat er van ons is… / We moeten omhoog / Wie schuld heeft moet boeten / En wie geen schuld heeft ook / Laag bij de grond / Waar de engelen vallen / En waar volkeren opstaan…

Stilte

Bemoediging en groet

Gebed van inkeer  -een gesproken gebed, vervolgd met ‘Streep mijn naam maar weg’ (Watermakers, 2000) Streep mijn naam maar weg / Uit je boekje met adressen / Veel vijven, nog meer zessen / Nu ik alles open leg / Nu ik alles kan bekennen / Moet jij er nog aan wennen / Dat het waar is wat ik zeg / Streep mijn naam maar weg…Een bijzonder woord van Jezus (Matteüs 6:11)

Lied ‘Wat zou je doen?’ (Naakt onder de hemel, 1995)

Wat zou je doen, als ik hier opeens weer voor je stond / Wat zou je doen, als ik viel, hier voor je op de grond / Wat zou je doen, als ik dat was… / Zou je lachen, zou je schelden / Zou je zeggen dat ik een klootzak ben / Zou je janken, zou je vloeken / Zou je zeggen dat je me niet meer kent / Zou je lachen, zou je schelden, van verdriet…

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Bijbellezing Genesis 28:10-19 met muziek van Soft Machine (“White Kite”)

10 ¶ Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte…

Lied ‘De schaduw van de brug’ (Boven, 1999)

Ze stonden nog te zwaaien / In het veel te kleine deurgatIk keek niet achterom: / Want wat voorbij is is voorbij… / Ik trek m’n voeten uit de klei / Er staat welkom op de deurmat / Maar dat is niets voor mij / In de schaduw van de brug / Droeg ik alles op m’n rug…

Lied ‘Heimwee’ (Watermakers, 2000)

Vreemd dat ik dacht / Dat alles mooi zou worden / Als ik wegging / Weg van huis / En dat ik dan echt vrij zou zijn… / Vreemd dat ik hoop / Dat alles goed zal komen / Als ik terugga / Terug naar huis / Maar dat is tegen beter weten in / Want ik heb heimwee voor altijd

Bijbellezing  Lucas 15:11-24 met muziek van Glen Velez (‘Sweet Season’)

11 ¶ Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte…

…22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

Lied ‘Welkom thuis’ (Boven, 1999)

Welkom in ons midden / Welkom in dit huis / Nu je eindelijk weer hier bent / Welkom, jongen / Welkom thuis / We waren ongerust / We hebben lang gewacht / We hadden nooit gedacht / Dat je ons ooit kon verlaten… / …maar kom aan tafel en vertel ons je verhalen…

Korte preek

Lied ‘Een manier om thuis te komen’ (Umoja, 2006)

…En de grond kust zacht je voeten / Zij is met je, elke stap / En elke dag zal ze vertrouwd zijn / Ze zal je dragen / Want de grond kust zacht je voeten / Zij is hier en in je dromen / Is ze als je wilt altijd / Een manier om thuis te komen…

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

Collecte

in Amsterdam: voor De Regenboog en en het Drugspastoraat

Slotlied ‘De hemel is de aarde’

…En de hemel is de aarde / Ze vallen samen zonder grens / En de hemel is de aarde / En een engel is een mens…

Gezegend de wereld weer in

 

 

 

  

   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.