Categorieën
Preken

Ik ben het toch niet, rabbi?

“Ik ben het toch niet, rabbi?”, vraagt Judas, en het is opmerkelijke vraag. In de Langedijk hebben we in de veertigdagentijd elke dinsdag een oecumenische vesper. Daarin gaat het dit jaar op allerlei manieren over Judas. Op 4 maart stond Matteüs 26:17-25 op het rooster. Het nummer “Until the end of the world” van U2 is gedraaid als ‘schriftlied’, want dat gaat precies daarover. Meditatie van 6 minuten over de vrije wil en de schaduwkant van de ziel.

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/IkBenHetTochNietRabbi.mp3]

 

Until the end of the world 

Haven’t seen you in quite a while
Ik heb je een hele tijd niet gezien
I was down the hold just passing time
Ik zat in de put en liet de tijd vervliegen
Last time we met was a low-lit room
De laatste keer ontmoetten we elkaar in een schaars verlichte ruimte
We were as close together as a bride and groom
We waren als bruid en bruidegom zo dichtbij
We ate the food, we drank the wine
Wij aten het voedsel, wij dronken de wijn
Everybody having a good time
Iedereen had het naar zijn zin
Except you
Behalve jij
You were talking about the end of the world
Jij had het over het einde van de wereld

I took the money
Ik nam het geld
I spiked your drink
Ik spijkerde je drankje vast
You miss too much these days if you stop to think
Je mist te veel tegenwoordig als je ophoudt met denken
You led me on with those innocent eyes
Jij moedigde me aan met van die onschuldige ogen
And you know I love the element of surprise
En je weet het: ik houd van verrassing
In the garden I was playing the tart
In de tuin speelde ik de hoer
I kissed your lips and broke your heart
Ik kuste je lippen en brak je hart
You…you were acting like it was
The end of the world
Jij, jij gedroeg je alsof het het einde van de wereld was.

In my dream I was drowning my sorrows
In mijn droom verdronk ik mijn zorgen
But my sorrows, they learned to swim
Maar mijn zorgen leerden zwemmen
Surrounding me, going down on me
Ze omgaven me, ze besprongen me
Spilling over the brim in waves of regret and waves of joy
Ze stroomden over de rand in golven van spijt en golven van blijdschap
I reached out for the one I tried to destroy
Ik reikte naar degene die ik probeerde te vernietigen
You…you said you’d wait until the end of the world
Jij, jij zei dat je zou wachten tot het einde van de wereld

Matteüs 26

17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’”’ 19 De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

4 reacties op “Ik ben het toch niet, rabbi?”

Ik heb vandaag een slechte dag . Het was èèn uur en ik was eindelijk op weg naar de douche.
Ik passeer de computer , even kijken of er nieuws is .En dat was er , je spreekt me weer aan . Eerst het evangelie , dan de vertaling van U2 , toen luisteren naar de muziek en tenslotte de meditatie .
Ik ben een beetje kapot .
” De mens door God geschapen kreeg een vrije wil “.
Eerlijk gezegd is het verschrikkelijk wat Judas heeft gedaan , maar iemand moest het doen .Ik weet het , wij kunnen dit niet begrijpen , maar toch heb ik daar altijd moeite mee gehad .
Het hele lijdensverhaal , vooral zo als het begon in de Hof van Olijven raakt me tot in het diepst van mijn ziel, het Hosanna op Palmzondag , dan de lijdensweek , Jezus werd verraden niet alleen door Judas,wat zal dat een pijn hebben gedaan al
moest het gebeuren volgens de schriften , Hij ontkwam er niet aan .En Jezus wilde dit ook niet .zo groot is Zijn liefde voor ons .
Ik ben dankbaar en blij met mijn geloof , want door Zijn lijden mogen wij voor eeuwig gelukkig zijn , als we dit tenminste verdienen .
De eeuwigheid , het eeuwig leven , is voor ons nog onbekend. Maar het is zeker God oordeelt , wij hebben daar geen deel aan , gelukkig niet .
Maar wij kunnen op God vertrouwen , we zullen het later zien als wij eeuwig mogen leven .

Ik ga nu mijn weg vervolgen , de dag is nog lang niet om !
Dank je wel , je hebt deze dag weer goed gemaakt .

Weer opnieuw – het was zes uur – las en hoorde ik alles weer .
De song van U2 hoorde ik voor het eerst in je eerste rockdienst op 12 maart 2006 .
Je meditatie wil ik vandaag zeker nog minstens een keer horen . met zo veel dingen die jij zegt ben ik het eens .Ook ik kan niet geloven dat alles zo voor bestemd is in je leven . Ons leven is geen telraam waar iedere dag een kraaltje verschuift
totdat het voorbij is .
Maar het is zeker , je preken zetten mij steeds meer aan het denken , vooral ook omdat mijn leven bijna voorbij is.
In mijn lange leven hrb ik zo dikwijls verantwoording moeten afleggen dat ik nu de hoop heb dat God zal zeggen als ik er voor sta ; Het is goed kind , kom maar binnen want je hebt geprobeerd het goed te doen .God is liefde , daar geloof ik in en daar hoop ik op .

En weer hoorde ik je overdenking , en weer kom ik er niet van los ,Eerst heb ik geluisterd en gekeken naar de song , zo indringend . Ook voel ik me al zo lang schuldig . Ik heb zoveel talenten gekregen , ik gebruik ze ook . Bijna alle jaren van mijn leven kan ik me heugen , de goede en blijde dingen , maar ook zoveel wat niet goed was .Het is een last waar ik moeite mee heb .Ook daar kom ik niet van los .
Maar , en nu pak ik het “schapendijkje “en als ik dat goed tot mij laat doordringen, dan voel ik dat het goed is . Ik kan daar niet lopen , en toch , ik loop er wel als ik lees , wat jij er over zegt .
Het wordt me aangereikt , waarom twijfel ik dan ?
“God is er , zo is dat “.
mijn zonden vergeven
ik mag er zijn .

Dit moet voor mij voldoende zijn , dank je wel .

Weer heb ik geluisterd naar de song , en weer luisterde ik naar jou . Ik kom er niet van los,hoe komt dit toch !Ik heb geen schuld aan de dingen die gebeuren en toch voel ik me schuldig want ik kan niet in onmin leven , ik kan het niet loslaten
Jij hebt gezegd , ik moet het bij God neerleggen en het aan Hem overlaten .
Het kwaad wat mij wordt aangedaan probeert mij te vernietigen . Bij lichamelijke zwakte wordt de geest geweld aangedaan.
Maar jij hebt ook gezegd , je moet het loslaten ,
maar weet je wel wat ik dan moet loslaten ?
Het is zo tegenstrijdig .
En toch , ik zal naar je luisteren , steeds weer opnieuw .
Dank je wel voor dit alles .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.