Categorieën
Preken

Ten strijde tegen de chaosmachten!

Het lijkt erop dat we als wereldbevolking een veertigdagentijdsperiode in zijn gegaan waarvan we nog helemaal moeten afwachten hoelang die zal gaan duren. Het verhaal van de verzoeking in de woestijn, afgezet tegen de economische crisis zoals deze begon in Florida, waar nu nieuwe luxe huizen in snel tempo aan het verpauperen zijn. Wat is de betekenis van de weg die Jezus gegaan is en van het verbond, waar we door de doop deel aan kunnen krijgen? Minstens dat de verbinding met Gods licht altijd weer gevonden kan worden, waardoor we niet, en vooral niet definitief in de greep hoeven te komen van de machten die duister brengen en dood. Foto’s en filmpjes van de dienst op de site van de kerk.

 

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/TenStrijdeTegenDeChaosmachten.mp3]

 

Marcus 1

9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 2 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Één reactie op “Ten strijde tegen de chaosmachten!”

Deze avond om tien uur veertig luisterde ik naar je preek Jan Andries , want ik was niet eerder thuis .Je zegt veel om over na te denken .
Godfried Bomans was doodsbang op Rottumerplaat , hij hoorde geluiden en was bang dat hij zou worden overvallen . Het zou uiteindelijk toen hij weer thuis was zijn dood betekenen, Jan Wolkers was voor de duvel nog niet bang . Van beiden heb ik veel boeken gelezen .Het huilende babietje , de dopeling , ik weet er van . onze Hans was ook niet stil te krijgen . Het was zo doordringend dat de buren mij waarschuwde , zij dachten dat ik het niet hoorde , hij stond in een andere kamer .
De duivel in de woestijn , daar ben ik bang voor .
Als je zoveel kwaad wordt aangedaan , als er zoveel leugens worden verteld op een manier
waarop geen verdediging mogelijk is , is er maar een weg , het kwaad uit je huis bannen .
Maar het is een moeilijke weg, maar het kan niet anders .
Jou preek geeft veel te denken . in mijn katholieke tijd was de vastentijd heel indringend
, degene die geen dispensatie hadden leden werkelijk honger . Of dat zijn nut had betwijfel ik nu .Maar het is zeker , we kunnen wel proberen het leven wat rustiger te beleven in elk opzicht .
Ik denk dat eenieder voor zich wel een manier weet te vinden in de veertigdagen tijd ,
Goed , ik stop nu maar , het is al wat laat, maar een dezer dagen ga ik je preek zeker weer beluisteren .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.