Categorieën
Artikelen Preken

Pasen 2010 – Metamorfose

En dan ben je met een groepje aan het brainstormen over het opstandingsverhaal. Word je opnieuw getroffen door de grote hoeveelheid aandacht die Johannes heeft voor de windselen. En ineens zie je ze liggen als de resten van de cocon. Wat eerst een rups was is een vlinder geworden. En wij mogen deelhebben aan de opstanding en daarmee ook aan deze metamorfose. Daar krijg je vleugels van! Het tweede audiobestand is van BNN Today op Goede Vrijdag, waar ik aan de hand van U2 de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen mocht uitleggen. En daar horen de nummers “Until the End of the World” (verraad) en “Stand Up Comedy” (opstaan) bij.

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/Metamorfose.mp3]

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/BNN_100402.mp3]

 

Exodus 14 en 15
15 De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. 16 Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. 17 Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. 18 De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’ 19 De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, 20 zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. 21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 22 en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. 23 De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. 24 Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. 25 Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’ 26 De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ 27 Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in. 28 Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven. 29 Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoogrees. 30-31 Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes.
19 Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de HEER het water over hen heen terug laten stromen, maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land. 20 De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend.

Johannes 20
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis. 11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

2 reacties op “Pasen 2010 – Metamorfose”

Hallo Jan Andries mooie preek.

Metamorfose, het is lastig te praten van beter, meer of hoger want daarmee haalt degene die deze termen gebruikt eigenlijk alleen zichzelf naar beneden.
Toch is de hoop van gelovigen mensen in het algemeen, vergeestelijken of tot een nieuwe, lees betere mens te worden.
Wat vaak vergeten wordt is dat de rups in het hele proces ook van belang is.
Een gezegde waar ik me mee bezig is: wie vlinders wil zien, moet de rupsen in zijn tuin accepteren, ik weet niet of het een werkelijk bestaand spreekwoord is, maar het geeft wel mijn idee weer.

De gekwetste ik, of andere vormen waarin het ego een rol speelt lijken een ondergeschikte rol te spelen bij de nieuwe mens, maar de nieuwe mens of opstandingsmens kan alleen maar ontstaan, als het ik aspect doorleeft en ervaren is.
Zonder dit besef is vernieuwing niet mogelijk, wat als hoger geacht wordt, kan alleen hoger zijn omdat het lagere door gemaakt is.

Het is niet in termen van min of meer, de trap naar boven begint onderaan en alle treden hebben hun nut, al zouden we het willen, het is niet mogelijk om ergens zomaar in het midden te beginnen.

Hartelijke groet,
Linda.

Deze preek van jou Jan Andries wil ik heel dilwijls opnieuw horen , want ik weet zeker dat ik er steeds weer opmieuw dingen in hoor die ik eerder miste .
Deze keer heb ik geluisterd met de gedrukte tekst in de hand, maar wat ben ik blij nu ik je kon horen .
In je eigen kerk , waar ik je al zo heel veel keren heb mogen horen , als ik er was om een mooie dienst mee te maken die ik niet wilde missen .
Je weet , ik ben aan het laatste eindje bezig , maar jij weet me als geen ander hier doorheen te helpen !
Zo ook weer met deze preek !
Dank je wel voor zoveel goede dingen !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.