Categorieën
Preken

Trouw en toegewijd

“Trouw en toegewijd” was het thema van de gebedsweek voor de eenheid van christenen 2011. We leven momenteel niet speciaal in een gouden tijd qua oecumene. Maar waarom is oecumene zo belangrijk? En hoe kunnen we elkaar als gelovigen van verschillende komaf dienen en verrijken?

 

[audio:http://janandriesdeboer.nl/audio/TrouwEnToegewijd.mp3]

 

Handelingen 2
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Matteüs 5:21-26, vertaling Willibrord ’75
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij hebt gehoord, dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar Ik zeg u: Al wie vertoorn is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin; en wie zegt dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.’

Één reactie op “Trouw en toegewijd”

Zo juist heb ik naar je prachtige preek geluisterd Jan Andries .
Je weet , ik ben pas 19 jaar protestant na de dood van mijn tweede man die gereformeerd was .
Ik ben gelovig vanaf mijn jeugd , maar door de manier van het beleven in de protestantse kerk kreeg mijn geloof veel meer diepgang .
Het is niet zo gemakkelijk om dit uit te leggen , maar ik voel het als een genade die mij steeds opnieuw in de laatste jaren van mijn leven wordt geschonken .
Ik voel het vooral zoals jij het zegt Jan Andries bij de song van U2 als Bono , een ware Christen het zingt vanuit Psalm 40 .
Jij zegt dan , dat we met iedereen en je noemt dan
letterlijk iedereen , ook de niet gelovige mens moeten samenwerken om van van deze wereld een betere plaats te maken , je bedoelt waar iedereen in vrede kan leven .Ik hoop dat velen naar deze preek van jou hebben geluisterd en er goed over zullun nadenken .
Dank je wel voor zoveel goede woorden,
Attie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.